Koekoek

Wij steunen Hulphond Nederland!

Afgelopen vrijdag hadden we een bijzondere aflevering. Dit keer niet een paardenwagen, maar een trailer!

In samenwerking met Van Hooff Aanhangwagens hebben we deze mooie nieuwe trailer afgeleverd aan Hulphond Nederland.

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond Nederland heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. De stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.

Daarnaast gebruikt Hulphond Nederland voor dierondersteunde therapie en coaching zowel honden als paarden. Paarden worden vooral ingezet bij leerdoelen met betrekking tot non-verbale communicatie, omgaan met emoties, weerbaarheid, bewustwording van persoonlijke ruimte, contact toelaten en verbinding aangaan. Honden worden vaak ingezet bij leerdoelen met betrekking tot verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en aangeven van grenzen.

Honden en paarden kunnen binnen een therapietraject complementair aan elkaar zijn. De therapeut kiest heel bewust voor een hond of een paard, of voor een combinatie hiervan. Dit hangt af van de gezamenlijk gestelde doelen, persoonlijke wensen en hulpvraag.

Natuurlijk heeft Hulphond Nederland vervoer nodig voor de paarden en op die hulpvraag hebben wij samen met Van Hooff aanhangwagens ingespeeld!
Veel plezier met deze nieuwe trailer.

Wil jij een steentje bijdragen?
Kijk op www.hulphond.nl